Integritetspolicy – Länna Bruk Dryckeshandel

Integritetspolicy

Länna Bruk Dryckeshandel AB (nedan kallat ‘Bolaget’) arbetar för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi har därför en policy som fastställer hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Denna policy gäller våra kunder, leverantörer och övriga använder av Bolagets tjänster. Den fastställer hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ansvarig för personuppgifter som samlas in
Personuppgiftsansvarig för behandlingen är personuppgifter är Länna Bruk Dryckeshandel AB (556983-7452), Vattholmavägen 88A, 754 40 Uppsala.

Vad är behandling av personuppgifter?
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är vid liv. Det innebär personuppgifter så som namn, adress eller telefonnummer.

All behandling av personuppgifter omfattas av Dataskyddsförordningen och dess regler. Med behandling menas varje åtgärd som utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, lagring, registrering, överföring och radering.

Vad samlar vi in för personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter när ditt företag/du registreras som kund, vid beställningar, kontaktar oss, prenumererar på nyhetsbrev, deltar i event.

Detta kan omfatta kontaktinformation, personnummer, organisationsnummer, betalningsinformation. Det kan också gälla bilder (stilla eller rörligt) eller ljud.

När vi samlar in uppgifter specificeras vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfta samt hur länge vi avser att behålla dem.

Vart lagras dina personuppgifter?
Den data vi samlar in lagras inom EU/det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i land utanför EU/EES. All sådan överföring av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi kan använda dina personuppgifter i följande ändamål:

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål, eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det. Dina uppgifter raderas i enlighet med den information du får via registrering av uppgifter.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dom rättade. Du kan alltid begära att få dina uppgifter raderade.

Du som har personuppgifter registrerade hos oss har rätt att:

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Under vissa förutsättningar kan Bolaget dela dina personuppgifter med s.k. personuppgiftsbiträden.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Detta kan vara företag som ombesörjer varutransporter, företag som erbjudet betallösningar, statliga myndigheter.

Länkar
Det kan finnas länkar till andra webbplatser i våra kanaler där vi inte har någon kontroll. Vi ansvarar inte för sekretesskydd eller innehåll på dessa.