Länna Bruk Dryckeshandel

Ett gammalt bruk med nya traditioner

Länna Bruk får liv igen

Strax utanför Uppsala ligger idylliska Länna Bruk. I en lokal med anor från 1760-talet kom och gick arbetare i 200 år.

Från att vara en masugn, till att bli sågverk, till att idag vara Uppsalas enda urbana vineri!

En gamal masugn med en ny historia!

Läs mer

Ett urbant vineri

Att göra vin i staden

Länna bruk är det så kallas urban winery. Att tillverka vin i staden borta från odlingarna där man på grund av klimatet inte kan odla dom själva.

Våra druvor handskördas nere i Grekland och packas försiktigt för att sedan kyltransporteras ut till Länna där vårt arbete startar.

Hela processen sker i Länna. Allt från krossning, pressning, jäsning, lagring och buteljering. Fördelen är att vi då har full kontroll över alla moment inom tillverkningen.

Läs mer